Ubezpieczenia

Denzel Polska

Jako firma outsourcingowa przejmujemy na siebie ryzyko związane z wystąpieniem szkód spowodowanych błędami w księgach rachunkowych. Pracując w określonych standardach zawodowych, dbamy o stały rozwój i szkolenia pracowników, co z założenia minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla naszych klientów jest jednak ubezpieczenie – nasza polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej pokryje wszystkie ewentualne szkody wynikłe z popełnionych błędów, sprawiając, że ich skutki będą dla Państwa nieodczuwalne.

Dbając o komfort naszych klientów, oprócz obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, posiadamy również ubezpieczenie dodatkowe podnoszące nie tylko kwotę ubezpieczenia obowiązkowego, ale także jego zakres. Dzięki tak skonstruowanemu pakietowi ubezpieczeń nasi klienci mogą czuć się absolutnie bezpieczni.