Przejęcie funkcji w dziale księgowości

Denzel Polska

Przejęcie funkcji w dziale księgowości – zastosowanie outsourcingu funkcjonalnego, czyli wyłączenie ze struktury działu finansowo-księgowego tylko pewnych zadań lub funkcji w celu obniżenia kosztów lub zwiększenia efektywności tych funkcji.

Korzyści współpracy w zakresie przejęcia wybranych funkcji:  

 • obniżenie kosztów związanych z powierzeniem określonych działów, prac czy kosztownych lub wymagających większego zaangażowania zadań w ramach struktur przedsiębiorstwa;
 • dostęp do wysoko specjalistycznej wiedzy i bieżących przepisów oraz bogatego doświadczenia pracowników Denzel Polska;
 • obniżenie ryzyka wystąpienia błędu czy niedotrzymania terminu prac;
 • rozwiązanie sytuacji nietypowych czy sporadycznych dla przedsiębiorstwa przez doświadczoną załogę.

W ramach usługi przejęcia określonych funkcji działu księgowości oferujemy w szczególności:

 • prowadzenie księgowości firmy we współpracy, pod nadzorem osoby zajmującej się całością spraw finansowych firmy (dyrektor finansowy, specjalista ds. controllingu, menedżer itp.);
 • przejęcie wybranych funkcji i prac (fakturowanie, prowadzenie rejestrów, np. VAT, rozliczenia podatkowe);
 • przygotowanie comiesięcznych raportów dla odbiorców polskich i zagranicznych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, umorzenia i przeszacowania zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi);
 • czasowe wsparcie działu księgowości (w okresie urlopów, zwolnień chorobowych, szczególnego natężenia pracy);
 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • dostosowanie planu kont do zmieniających się potrzeb klienta lub dla klientów nowo pozyskanych;
 • prace z zakresu budżetowania i przygotowania instrumentów controllingu;
 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne przy realizacji projektów klienta;
 • inne usługi uzgodnione z klientem.