Przejęcie funkcji – kadry i płace

Denzel Polska

Przejęcie funkcji kadry i płace – zastosowanie outsourcingu funkcjonalnego, czyli stałe lub doraźne wyłączenie ze struktury działu kadry i płace tylko pewnych zadań lub funkcji w celu obniżenia kosztów lub zwiększenia efektywności tych funkcji.

Korzyści ze współpracy w zakresie przejęcia funkcji kadry i płace:

  • możliwość kontynuowania zadań HR w profesjonalny sposób na czas urlopów, zwolnienia chorobowego czy niedoboru pracowników,
  • tymczasowe lub ciągłe wsparcie merytoryczne działu HR przez ekspertów Denzel Polska poprzez np.: weryfikację poprawności naliczania wynagrodzeń w Państwa firmie lub kompletność akt pracowniczych wedle wytycznych określonych w przepisach prawa pracy,

doradztwo w zakresie księgowego ujęcia wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.