Katarzyna Banasik

   • • studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
   • • doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek handlowych oraz fundacji;
   • • wiedza w zakresie prawa podatkowego;
   • • doświadczenie w zakresie spraw administracyjno-ewidencyjnych prowadzonych przez terenowe organy administracji wojskowej – staż w Wojskowej Komendzie Uzupełnień;
   • • doświadczenie w rachunkowości w firmie symulacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.