Jarosław Wiśniewski

   • • certyfikat uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (2008 r.);
   • • w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów;
   • • studia magisterskie w zakresie rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
   • • doskonałe zdolności analityczne i umiejętność pracy pod presją czasu;
   • • bardzo dobra znajomość księgowych aspektów działalności eksportowo -importowej, praktycznego zastosowania prawa podatkowego oraz standardów sprawozdawczości finansowej;
   • • bardzo dobra znajomość specyfiki spółek, między innymi: produkujących akcesoria samochodowe, przemysł obuwniczy czy usługi prawnicze.