Hanna Kucharczyk

   • • certyfikat uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (2011 r.);
   • • w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów;
   • • studia magisterskie z zakresu komunikacji w biznesie krajowym i międzynarodowym – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
   • • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości – Politechnika Śląska w Gliwicach;
   • • główny księgowy – doświadczenie w zarządzaniu zespołem księgowym;
   • • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku;
   • • praktyczne doświadczanie w kontaktach z klientami i serwisie administracyjno–finansowym jednej ze spółek handlowych we Francji;
   • • specjalista w prowadzeniu pełnej księgowości i dokonywaniu rozliczeń podatkowych spółek kapitałowych między innym z branży filmowej, reklamowej czy marketingowej.