Dorota Machlowska

  • certyfikat uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (2013 r.);
  • w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów;
  • studia magisterskie w zakresie rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
  • pełniła funkcję prezesa Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz”;
  • liczne uczestnictwo w konferencjach oraz konkursach – duża wiedza merytoryczna z zakresu rachunkowości, podatków oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
  • specjalista od prowadzenia ksiąg handlowych spółek w wielu branżach;
  • wiedza księgowa, podatkowa oraz doskonałe umiejętności analityczne.