Anna Ramut

Prezes Zarządu
Biegły Rewident
  • tytuł biegłego rewidenta (nr 12372 z 2012 r.);
  • certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (2006 r);
  • studia magisterskie w zakresie rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
  • prowadzenie audytów finansowych i podatkowych;
  • przekształcenia, połączenia, podziały spółek kapitałowych – audyty, doradztwo księgowe i podatkowe z tym związane;
  • doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej księgowości spółek działających na rynku farmaceutycznym, samochodowym, usług budowlanych, rozrywkowych i wielu innych;
  • doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji Ahold Polska w ramach Ahold Central Europe – doskonałe umiejętności analityczne;
  • doskonały menadżer w zespole księgowo-finansowym – otwartość i komunikatywność;
  • stały rozwój wiedzy i umiejętności poprzez śledzenie zmian w prawie podatkowym i bilansowym oraz uczestniczenie w licznych szkoleniach i kursach.