Nasi eksperci

Największym kapitałem i gwarancją jakości usług świadczonych przez firmę Denzel Polska jest kadra wysoko wykształconych i wciąż podnoszących swoje kwalifikacje specjalistów. W swoich szeregach mamy certyfikowanych księgowych, biegłego rewidenta oraz licencjonowanego doradcę podatkowego.
Podstawą naszej codziennej działalności i sukcesów w pracy z klientami jest umiejętność pracy zespołowej.
W wewnętrznej strukturze organizacyjnej posiadamy zespoły wykwalifikowanych ekspertów, dzięki którym dany problem jest konsultowany nie tylko przez osobę bezpośrednio obsługującą danego klienta, ale i przez cały zespół roboczy, który reprezentują osoby z różnorodnym doświadczeniem.

Nasi eksperci:


Anna Ramut

  • tytuł biegłego rewidenta (nr 12372 z 2012 r.);
  • certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (2006 r);
  • studia magisterskie w zakresie rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
  • prowadzenie audytów finansowych i podatkowych;
  • przekształcenia, połączenia, podziały spółek kapitałowych – audyty, doradztwo księgowe i podatkowe z tym związane;
  • doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej księgowości spółek działających na rynku farmaceutycznym, samochodowym, usług budowlanych, rozrywkowych i wielu innych;
  • doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji Ahold Polska w ramach Ahold Central Europe – doskonałe umiejętności analityczne;
  • doskonały menadżer w zespole księgowo-finansowym – otwartość i komunikatywność;
  • stały rozwój wiedzy i umiejętności poprzez śledzenie zmian w prawie podatkowym i bilansowym oraz uczestniczenie w licznych szkoleniach i kursach.


Jarosław Wiśniewski

  • certyfikat uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (2008 r.);
  • w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów;
  • studia magisterskie w zakresie rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
  • doskonałe zdolności analityczne i umiejętność pracy pod presją czasu;
  • bardzo dobra znajomość księgowych aspektów działalności eksportowo -importowej, praktycznego zastosowania prawa podatkowego oraz standardów sprawozdawczości finansowej;
  • bardzo dobra znajomość specyfiki spółek, między innymi: produkujących akcesoria samochodowe, przemysł obuwniczy czy usługi prawnicze.

Dawid Stroczyński

  • tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu 11888 z 2012 r.);
  • certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (z 2009 r.);
  • studia magisterskie w zakresie rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, dyplom z wyróżnieniem;
  • studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu;
  • specjalista w prowadzeniu pełnej księgowości i dokonywaniu rozliczeń podatkowych wielu spółek z różnych branż, w tym z udziałem kapitału zagranicznego;
  • reprezentacja klientów przed organami podatkowymi;
  • współpraca z zarządami spółek, dyrektorami i kontrolerami finansowymi;
  • tworzenie opinii podatkowych;
  • udział w audytach finansowych i podatkowych;
  • doświadczenie w pracy związanej z zakładaniem podmiotów oraz uczestnictwo w procesach upadłościowych i likwidacyjnych przedsiębiorstw.


Wioletta Przybyłek

  • studia magisterskie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
  • studia podyplomowe z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu;
  • studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu;
  • doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu działu personalnego jednej z największych firm transportowych w Polsce;
  • w Denzel Polska odpowiedzialna za pracę działu kadr i płac, prowadzącego kompleksową obsługę klientów, reprezentujących różne branże i modele biznesu;
  • specjalista z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz innych zagadnień HR.


Hanna Kucharczyk

  • certyfikat uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (2011 r.);
  • w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów;
  • studia magisterskie z zakresu komunikacji w biznesie krajowym i międzynarodowym – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
  • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości – Politechnika Śląska w Gliwicach;
  • główny księgowy – doświadczenie w zarządzaniu zespołem księgowym;
  • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku;
  • praktyczne doświadczanie w kontaktach z klientami i serwisie administracyjno–finansowym jednej ze spółek handlowych we Francji;
  • specjalista w prowadzeniu pełnej księgowości i dokonywaniu rozliczeń podatkowych spółek kapitałowych między innym z branży filmowej, reklamowej czy marketingowej.


Agata Zając-Siekan

  • studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
  • studia podyplomowe o specjalizacji strategie podatkowe – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
  • w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów;
  • szczegółowa wiedza z zakresu spadków i darowizn – praktyka w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach w dziale spadków i darowizn;
  • wiedza księgowo-podatkowa oraz doskonalenie umiejętności analitycznych w prowadzeniu księgowości małych przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz obsłudze kadrowo-płacowej;
  • specjalista prawa podatkowego oraz prawa pracy;
  • doświadczenie w kalkulacji wynagrodzeń, rozliczeniu ubezpieczeń społecznych i podatku od wynagrodzeń.


Katarzyna Banasik 

  • studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
  • doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek handlowych oraz fundacji;
  • wiedza w zakresie prawa podatkowego;
  • doświadczenie w zakresie spraw administracyjno-ewidencyjnych prowadzonych przez terenowe organy administracji wojskowej – staż w Wojskowej Komendzie Uzupełnień;
  • doświadczenie w rachunkowości w firmie symulacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Dorota Machlowska

  • certyfikat uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (2013 r.);
  • w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów;
  • studia magisterskie w zakresie rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
  • pełniła funkcję prezesa Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz”;
  • liczne uczestnictwo w konferencjach oraz konkursach – duża wiedza merytoryczna z zakresu rachunkowości, podatków oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
  • specjalista od prowadzenia ksiąg handlowych spółek w wielu branżach;
  • wiedza księgowa, podatkowa oraz doskonałe umiejętności analityczne.
Copyrights 2013: Denzel Polska, Biuro rachunkowe, Polityka prywatnosci