Management payroll

Denzel Polska

MANAGEMENT PAYROLL – outsourcing działu kadry i płace dotyczący kadry menedżerskiej.

Korzyści ze współpracy w zakresie management payroll:

 • gwarancja poufności danych trudnych do utrzymania wśród pracowników wyższego szczebla;
 • dodatkowe narzędzie motywacyjne. Obecność na elitarnej liście płac stanowi najczęściej wyróżnienie dla pracowników;
 • rzetelnie prowadzona administracja płac – zgodna z polityką Państwa firmy;
 • pewność przestrzegania przepisów i spełniania wszystkich obowiązków jako pracodawca;
 • terminowość w opłacaniu wszelkich zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami;
 • gwarancja zgodności z ciągle zmieniającymi się przepisami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

Integralną częścią usługi management payment jest dokonywanie płatności wynagrodzeń przez naszą firmę oraz sporządzanie deklaracji ZUS. Wspólnie z Państwem opracujemy strategię przekazywania i utajniania danych oraz procedury przepływu informacji.

Usługa obejmuje:

 • pełną księgowość;
 • kadry i płace;
 • management payroll;
 • przejęcie funkcji w dziale księgowości;
 • przejęcie funkcji w dziale kadry i płace;
 • administrację działu kadr;
 • audyt;
 • doradztwo podatkowe;
 • due diligence.