Kadry i płace

Denzel Polska

KADRY I PŁACE – prowadzenie administracji kadr i płac w pełnym zakresie poprzez wydzielenie tych działów ze struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Może być zarówno uzupełnieniem usług księgowo-finansowych świadczonych dla Państwa firmy, jak również oddzielnym rozwiązaniem outsourcingowym.

Korzyści ze współpracy w zakresie KADRY I PŁACE:

Gwarancja poprawnego naliczania płac i prowadzenia akt osobowych pracowników zgodnie z wymogami prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi związanej z brakiem konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem Państwa infrastruktury technologicznej i kosztów pracowniczych związanych z wynagrodzeniami i szkoleniami pracowników działu kadrowego. 100-procentowa poufność danych kadrowo-płacowych, będących często zalążkiem konfliktów. Ograniczenie ryzyka popełnienia błędu do minimum.  

Usługa kadry–płace, jaką Państwu oferujemy, skupia w sobie przede wszystkim prowadzenie pełnej administracji płacowej, co obejmuje:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji;
 • przygotowanie comiesięcznych raportów w postaci pasków i/lub RMUA dla ubezpieczonych;
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych;
 • wyliczanie składki na PFRON, sporządzanie i wysyłanie comiesięcznej deklaracji;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych itp.;
 • przygotowywanie informacji dotyczących wysokości kwot należnych z tytułu podatku od wynagrodzeń i składek ZUS w terminach przewidzianych stosownymi przepisami;
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń;
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników;
 • raporty płacowe dla zarządu firmy;
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-40);
 • sporządzanie informacji o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty (RP-7);
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności Z-01, Z-03, Z-06.
 • Uzupełnieniem usługi płacowej jest usługa z zakresu zewnętrznej administracji kadr.