O firmie

Jesteśmy nowoczesną firma działającą na rynku od 2006 roku, świadczącą usługi z zakresu księgowości oraz kadry–płace. Posiadamy także wszelkie kompetencje i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów.

W 2013 roku dołączyliśmy do międzynarodowej organizacji International Practice Group (IPG), zrzeszającej m.in. renomowanych audytorów, doradców podatkowych i biura rachunkowe z całego świata.

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych (certyfikat nr 3801).

Nasz zespół to wysoko wykształceni pracownicy, stale podnoszący swoje umiejętności i zdobywający nowe uprawnienia.

Dbamy o ciągłą aktualizację rozwiązań technicznych.
Posiadamy duże doświadczenie, również we współpracy z klientami z kapitałem zagranicznym lub mającymi oddziały w różnych częściach świata, między innymi: z Austrii, Holandii, Niemiec, Czech, USA.

Jesteśmy elastyczni w podejściu do klienta. Dostosowujemy ofertę, narzędzia i metody pracy do konkretnych potrzeb.

Korzyści ze współpracy z Denzel Polska:

  • dostęp do specjalistycznej wiedzy (know-how) i doświadczenia na każdym etapie współpracy;
  • podniesienie efektywności pracy kadry zarządzającej bazującej na kompletnej informacji analitycznej;
  • wzrost wskaźników ekonomicznych, będący wynikiem decyzji opartych na rzetelnej informacji analitycznej;
  • ograniczenie kosztów własnych, wynikających z braku konieczności utrzymania etatów pracowniczych;
  • usunięcie ze struktury organizacyjnej nieprodukcyjnych i czasochłonnych obszarów;
  • uwolnienie środków finansowych i przerzucenie uwagi na inwestycje w strategiczne obszary działalności przedsiębiorstwa;
  • zachowanie poufności informacji, niedostępnej zwłaszcza dla pracowników;
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa i przerzucenie odpowiedzialności za ryzyko błędnych decyzji lub niekompetencji personelu;
  • skrócenie do minimum czasu reakcji na sytuacje trudne i nieprzewidziane;
  • czas reakcji na zaistniałą sytuację finansową staje się o wiele krótszy
Copyrights 2013: Denzel Polska, Biuro rachunkowe, Polityka prywatnosci