Certyfikaty

Denzel Polska

Denzel Polska jest członkiem prestiżowej, międzynarodowej organizacji IPG, zrzeszającej audytorów, doradców podatkowych i biura rachunkowe.

Gwarantem jakości naszych usług są wysokie kwalifikacje zawodowe naszego zespołu, potwierdzone certyfikatami i uprawnieniami nadanymi przez Ministra Finansów:

Anna Ramut

– dyplom biegłego rewidenta – nr 12372;
– certyfikat księgowy nr 15951/2006;

Dawid Stroczyński

– certyfikat doradcy podatkowego nr 11888;
– certyfikat księgowy nr 30165/2008;

Jarosław Wiśniewski

– certyfikat księgowy nr 22072/2008;

Hanna Kucharczyk

– certyfikat księgowy nr 51826/2011;

Agnieszka Urbańczyk

– certyfikat księgowy nr 60563/2013;

Dorota Machlowska

– certyfikat księgowy nr 64273/2013;

Dowodem stałego podnoszenia kwalifikacji i pogłębiania wiedzy są otwarte postępowania kwalifikacyjne dla biegłych rewidentów przez pracowników: Jarosława Wiśniewskiego, Hannę Kucharczyk, Dorotę Machlowską i Agatę Zając.