Audyt

Denzel Polska

Jesteśmy podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, dlatego możemy Państwu zaoferować:

  • badanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • inne usługi poświadczające;
  • przegląd rocznych oraz okresowych sprawozdań finansowych na potrzeby właścicieli, inwestorów lub instytucji zewnętrznych (due diligence);
  • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe lub podatkowe.

Konieczność audytu finansowego może wynikać zarówno ze spełnienia warunków ustawowych określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości, jak i z wymagań zarządu, organów zatwierdzających jednostki co do sprawdzenia prawidłowości oraz rzetelności sprawozdania finansowego. Ponadto badanie oraz przegląd sprawozdań może przyczynić się do znacznego wzrostu wiarygodności Państwa spółki w opinii odbiorców zewnętrznych, jak również dostarczyć menedżerom dodatkowych danych przydatnych w podejmowaniu decyzji strategicznych. Może też upewnić właścicieli o prawidłowości prowadzonych przez dział księgowości ksiąg rachunkowych.