Administracja kadr

Denzel Polska

Administracja kadr – kompleksowa administracja zagadnień kadrowych jako uzupełnienie usługi zewnętrznej administracji płac lub jako odrębna usługa.

Korzyści ze współpracy w zakresie administrowania kadr:

 • doskonałe źródło informacji wspomagające decyzje z zakresu zarządzania personelem,
 • gotowość do występowania w roli doradcy w zakresie praw i obowiązków, jakie wynikają z bycia pracodawcą,
 • dostęp do natychmiastowej I skutecznej pomocy w rozwiązywaniu spraw pracowniczych.

Usługa administracji kadr obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianami warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umów o pracę;
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń  pracowników;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem;
 • wystawianie zaświadczeń do Urzędu Pracy w związku z przyjęciem osoby zarejestrowanej jako bezrobotna;
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz innych dokumentów potrzebnych pracownikom;
 • organizację badań lekarskich;
 • organizację szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców.

Dodatkowo możemy dla Państwa opracować:

 • zakres czynności, uprawnień i obowiązków na stanowisku pracy,
 • regulamin pracy;
 • regulamin Wynagrodzeń;
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • oraz dokonać zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy, stacji sanitarno-epidemiologicznej itp.